OK
12
12

Order Summary

3 Services

 1,234

View Cart
MORE
Store Timings
    Pandit in Bangalore
    Im north indian pandit in Bangalore. For all puja North indian Hindi vyidik system. Like griha pravesh puja. Satyanarayan Katha. Navagraha puja. Namkaran Puja. Gand mul santi. Nakchatra santi Pu ja. Durga puja path. Mahamrutyunjay jap.gayatri jap.kal sarpa dos santi .pitra santi .vastu shanti. Mahasudarsan Hawan. Laxmi narayan hom.mratyunjay hom .chadi hom.rudraabhishek Normal &namka Chamaka. Mangalik dos santi. Yagyopavit samskar puja. Ganpati puja .ramayan path sundarkand path for all pooja norta Indian vyidik system dwara sampana karaye jate hai. Pandit avnish mishra up.sitapur vale ..sarjapur road Bangalore...9343254135 9036226290
    company logo